Карта курсів

1 КУРС

1 СЕМЕСТР

Англійська мова, ч.1
3 кредити
Історія державності та культури України
4 кредити
Вища математика, ч.1 (Лінійна алгебра та аналітична геометрія)
4 кредити
Вища математика, ч.2 (Математичний аналіз, ч.1)
4 кредити
Фізика, ч.1
4 кредити
Вступ у спеціальність
3 кредити
Алгоритмізація та програмування, ч.1
5 кредитів
Командна робота і презентаційні навички
3 кредити

2 СЕМЕСТР

Українська мова за професійним спрямуванням
3 кредити
Англійська мова, ч.2
3 кредити
Вища математика, ч.3 (Математичний аналіз, ч.2)
6 кредитів
Фізика, ч.2
4 кредити
Алгоритмізація та програмування, ч.2 (Об’єктно-орієнтоване програмування)
5 кредитів
Електротехніка та електроніка
3 кредити
Дискретна математика
6 кредитів

гуманітарна складова

гуманітарна складова – за вибором студента

природничо-наукова складова

професійна складова

професійна складова – за вибором студента

бакалаврська робота

2 КУРС

3 СЕМЕСТР

Філософія
3 кредити
Диференціальні рівняння
4 кредити
Алгоритмізація та програмування, ч. 3 (Структури даних та алгоритми)
3 кредити
Комп’ютерна електроніка
4 кредити
Чисельні методи
4 кредити
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
4 кредити
Веб технології та Веб дизайн
4 кредити
Організація баз даних, ч.1
4 кредити

4 СЕМЕСТР

Політологія
3 кредити
Вільний вибір студента
3 кредити
Мікроконтролери, ч.1
6 кредитів
Цифрова схемотехніка
6 кредитів
Теорія інформації та кодування
4 кредити
Комп’ютерні мережі
4 кредити
Операційні системи
4 кредити

гуманітарна складова

гуманітарна складова – за вибором студента

природничо-наукова складова

професійна складова

професійна складова – за вибором студента

бакалаврська робота

3 КУРС

5 СЕМЕСТР

Вільний вибір студента
3 кредити
Хмарні технології
3 кредити
Програмування мобільних додатків
4 кредити
Системний аналіз (ака Інженерія програмного забезпечення)
4 кредити
Комп’ютерна графіка
4 кредити
Мікроконтролери, ч.2
5 кредитів
Проектування електронних схем та друкованих плат
3 кредити
Сенсори і виконавчі елементи
4 кредити

6 СЕМЕСТР

Основи цифрової обробки сигналів
5 кредитів
Технології захисту інформації
5 кредитів
Аналітичні та нереляційні бази даних
5 кредитів
Інтерфейси та протоколи передачі даних
5 кредитів
Проектування Інтернет речей
4 кредити
Документування програмного забезпечення та шаблони проектування
4 кредити
Вільний вибір студента
3 кредити

гуманітарна складова

гуманітарна складова – за вибором студента

природничо-наукова складова

професійна складова

професійна складова – за вибором студента

бакалаврська робота

Інтернет речей – це взаємодія пристроїв з навколишнім середовищем. Як саме реалізувати цю взаємодію – навчитеся на курсі “Сенсори і виконавчі механізми”. Також Ви навчитеся розробляти програмне забезпечення для мікроконтролерів з використанням мови С++ і проектувати власні плати.

Сучасний світ неможливо уявити без мобільних телефонів та смартфонів. Так само як і Інтернет речей. На 3 році навчання Ви навчитеся розробляти мобільні додатки для управління Вашими розумними пристроями та розгортати програми з використанням хмарних технологій. Також Ви вивчите етапи, із яких складається розробка програмного забезпечення і що відбувається на кожному з них. І це лише за половину року!

В другій половині 3 року Ви навчитесь проектувати власні розумні пристрої, з’єднувати їх між собою за допомогою різноманітних безпровідних протоколів та опрацьовувати отримані сигнали із сенсорів. Також Ви вивчите різноманіття noSQL-рішень, їх застосування, плюси/мінуси кожної з реалізацій, та дізнаєтеся як здійснювати обробку великої кількості даних за допомогою концепції Big Data. Ви вивчите хто такі хакери і як захищати Ваші дані та розроблене програмне забезпечення від зловмисників.

Курси на вибір дозволять Вам вивчити як виконувати документування програмного забезпечення та шаблони проектування, або як здійснюється ручне тестування програмного забезпечення. Третя опція – це “Гнучкі методології управління конфігураціями”, предмет який познайомить вас з премудростями роботи DevOps Engineer.

4 КУРС

7 СЕМЕСТР

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
3 кредити
Мікроекономіка в ІТ-галузі
3 кредити
Вільний вибір студента
3 кредити
Платформи інтернету речей
4 кредити
Користувацькі інтерфейси
4 кредити
Математичні методи дослідження операцій
4 кредити
Конструювання та надійність Інтернет речей
4 кредити
Основи робототехніки
5 кредитів

8 СЕМЕСТР

Інтелектуальний аналіз даних
4 кредити
Методи та засоби штучного інтелекту
3,5 кредитів
Управління ІТ-проектами
3 кредити
ІТ-право
3 кредити
Практика за темою бакалаврської програми
4,5 кредити
Виконання бакалаврської програми
9 кредитів
Захист бакалаврської роботи
3 кредити

гуманітарна складова

гуманітарна складова – за вибором студента

природничо-наукова складова

професійна складова

професійна складова – за вибором студента

бакалаврська робота